Lederpokalen

Lederpokalen er skænket af malerfirmaet Service ved Leo Andersen og Poul Olsen ved

Lavias 25 års jubilæum i 1976Pokalen uddeles hvert år på foreningens stiftelsesdag d. 12. november og overrækkes på en førstkommende samlende begivenhed for hele klubben eller senest på den efterfølgende generalforsamling.


Pokalen er tænkt som en påskønnelse eller en opmuntring til en leder, der gennem længere tid, ved stort og uegennyttigt arbejde, har virket for klubben.


Pokalen kan kun uddeles en gang til hver person, og aldrig til stifterne.


Personer, som kan komme i betragtning til pokalen, udpeges af udvalgsformænd og forretningsudvalget.


Evt. afstemning skal foregå skriftligt.