Frederiksmindepokalen

Denne pokal er skænket af Lavias Venner til Lavia Københavns 30 års jubilæum  til minde om Frederik Andersen,


som var mangeårig leder i bueafdelingen og medlem af forretningsudvalget. Desværre døde Frederik i en ung alder.


Pokalen uddeles til et aktivt medlem af Lavia København, som i et år laver en overraskende idrætspræstation, som absolut ikke behøver at være af stor sportslig værdi.


Pokalen uddeles hvert år på eller omkring foreningens stiftelsesdag d. 12. november. Pokalen kan kun tildeles en person én gang. Ved aflevering af hovedpokal tildeles en miniaturemodel.


Det er foreningens afdelingsformænd, som på HB mødet i november udpeger personen. I tilfælde af stemmelighed stemmes der om mellem de to, der får flest stemmer.


Er denne afstemning også lige i tal, har bueskytteafdelingens formand 2 stemmer. Afstemningen foretages skriftligt. Alle udgifter i forbindelse med denne pokal betales af Lavias Venner.