Lavia Nyt

Lavia Nyt er navnet på vores klubblad.


Det udkommer 4 gange om året og fortæller om stort og småt.


Nyt fra klubben fylder mest, men også andre historier, som kan inspirere medlemmerne på forskellige måder.


Her er blade fra 2002 og frem til i dag. Det er ikke fordi bladet ikke er udkommet tidligere, for det er det, men siden 2002 er bladet produceret digitalt, så derfor har vi filerne til rådighed, og det er derfor dem, der kan ses her på hjemmesiden. Indtil 2013 blev bladet produceret i sort/hvid og som pdf-filer. Derfor ligger siderne lidt hulter til bulter, men det er siderne fra de pågældede numre. Fra 2013 overgik vi til billedfiler (PNG), og herfra er siderne i nummerorden.


Tidligere numre findes i Lavias lille lagerlokale på 1. sal i Grøndal MultiCenter. Måske vil der en gang blive kræfter og ressourcer til at scanne disse, så de gamle numre også kan blive tilgængelige på hjemmesiden.


Lavia Nyt er siden 2002 blevet lavet af Søren Sørensen (redaktør) og

Benni K. Hansen.Hvis du har et indlæg til bladet eller spørgsmål, så kan du skrive til Søren på

 

lavianyt@laviakbh.dk