Frederiksmindepokalen med navne

Idrætsforeningen Lavia København

- en idrætsforening med plads til alle både raske og handicappede !

FREDERIKSMINDEPOKALEN - HVEM?

Denne pokal er skænket af Lavias Venner til Lavia Københavns 30 års jubilæum til minde om Frederik Andersen,

 

som var mangeårig leder i bueafdelingen og medlem af forretningsudvalget. Desværre døde Frederik i en ung alder.

 

Pokalen uddeles til et aktivt medlem af Lavia København, som i et år laver en overraskende idrætspræstation, som absolut ikke behøver at være af stor sportslig værdi.

 

Pokalen uddeles hvert år på eller omkring foreningens stiftelsesdag d. 12. november. Pokalen kan kun tildeles en person én gang. Ved aflevering af hovedpokal tildeles en miniaturemodel.

 

Det er foreningens afdelingsformænd, som på HB mødet i november udpeger personen. I tilfælde af stemmelighed stemmes der om mellem de to, der får flest stemmer.

 

Er denne afstemning også lige i tal, har bueskytteafdelingens formand 2 stemmer. Afstemningen foretages skriftligt. Alle udgifter i forbindelse med denne pokal betales af Lavias Venner.

 

1981

Lars Neibuhr

1982

Jeanette Pedersen

1983

Lene Operg Petersen

1984

Maja E. Nielsen

1985

Pele Vliie

1986

Michael Eriksen

1987

Anne-Dorte Andersen

1988

Flemming Lorenz

1989

Jannie Wendelborg

1992

Jesper Jensen

1994

Kenneth Brøndahl

1995

Karina Rasmussen

1996

Uffe Nielsen

1997

Søren Nielsen

1998

John Christensen

1999

Rene Andersen

2000

Peter Jon Hansen

2001

Inger Nielsen

2003

Laura Raabjerg

2004

Patrick Sørensen

2005

Aske Sparrebo

2006

Marc Olsen

2013

Kasper Christensen

2017

Hektor Elgun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrætsforeningen Lavia København

v/Søren Sørensen

Lindebugten 70

2500 Valby

 

CVR 53 33 36 56

Webmaster:

 

kasserer@laviakbh.dk

&

soesoe1951@gmail.com