Møder 2019

Idrætsforeningen Lavia København

    - en idrætsforening med plads til alle både raske og handicappede !

Møder 2018

Referater af generalforsamling


2019

Referater af bestyrelsesmøder


2019

Idrætsforeningen Lavia København

v/Søren Sørensen

Lindebugten 70

2500 Valby


CVR 53 33 36 56

Webmaster:


kasserer@laviakbh.dk

&

soesoe1951@gmail.com